Vědci v první fázi studie zkoumali negativní a pozitivní postoje vůči třetím osobám na počátku přátelství dvou lidí a v pozdějším stádiu. Obě skupiny přiznaly, že o ostatních lidech sdílejí spíše negativní než pozitivní informace. "Prokázali jsme, že negativní vztah dvou lidí ke třetímu člověku může prohlubovat přátelství i milostnou romanci. Je to zřejmě jediné pozitivum zlých pomluv," tvrdí autoři celoevropské studie.

Drby jsou podle vědců jsou lákavé z mnoha důvodů. Prolamují hranice mezi lidmi, zvyšují sebejistotu a obsahují vysoce nabité informace o třetím člověku. "Nepopíráme, že pomlouvání má především negativní stránky," upozorňují vědci, "Zaměřili jsme se ale především na možná pozitiva, která se nám skutečně podařilo prokázat. Sdílení drbů jednoduše prospívá vzájemnému soužití přátel a partnerů."