Už ve starověku se stalo pravidlem, že starší generace žehrala na tu mladší. Považovala ji za zpustlou a nemravnou. Slavné Ciceronovo postesknutí O tempora, o mores! (Ach ty časy, ach ty mravy) se vlastně dědilo z pokolení na pokolení.

Pamatuji si na chmurné předpovědi našich rodičů, že valná většina mládeže zraje pro kriminál. A nám zase připadala generace našich dětí morálně a sexuálně tak nevázaná, že by jí mohli závidět Giacomo Casanova a Don Juan dohromady.

Najednou přichází Ivan Hlas za svým synem. Dokonce s lahví červeného vína. Syn společně s kamarádem a dvěmi přítelkyněmi stanují u nich na zahradě. A světe, div se, kluci a holky spí už třetí noc odděleně. Když se tomu otec podivil, řekl mu syn: "Táto, my nejsme takoví, jako jste byli vy."

Mládež se chová v oblasti sexu zodpovědněji

Zkažené mravy nějak mizí. Potvrzuje to i věrohodný průzkum sexuálního chování obyvatel České republiky. Mládež se chová zodpovědněji.

První pohlavní styk sice absolvuje - podobně jako jejich rodiče - průměrně mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem věku. Počet umělých potratů však u nás za posledních 15 let klesl o 70 %. To rozhodně není celosvětový jev. Třeba v USA mají několikanásobně vyšší počet nezletilých těhotných.

Sexualita našich předků

Zodpovědná sexualita dnešních mladých lidí vynikne třeba ve srovnání s životem starých Slovanů. Historikové nedávno publikovali překvapivé zprávy o sexualitě našich předků. Arabský cestovatel al-Masúdí kdysi napsal, že shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, znechuceně ji zapudí: "Kdybys za něco stála, byli by tě muži milovali. A ty by sis jistě vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství."

České, ruské nebo polské ženy odcházely kdysi ve dnech slunovratu večer z domu. A nebylo to jen v dobách pohanských, ale ještě hluboko v "křesťanské" éře. Společně s venkovany se účastnily svátků spojených s přírodními kulty.

Oddávaly se rituálům za doprovodu hudby, v maskách, v kostýmech a s medovinou. Ale také s omamnými látkami a především s volným sexem. I vztah k nahotě byl tehdy benevolentní. Neprovdané dívky mohly chodit se zcela odhaleným poprsím.

Ještě v 19. století prý chodila děvčata v chorvatském Šibeniku zcela nahá až do svých patnácti let. To bylo ovšem možné na Jadranu. U nás by jim byla přece trochu zima.

Antikoncepcí u předků byla hlavně přerušovaná soulož

Typické bylo také to, že lidé na venkově se stavěli k sexu mnohem shovívavěji než lidé ve městě. Historici v této souvislosti občas citují polské středověké zákony.

Podle nich se za násilí spáchané v lese nebo na vesnických samotách udělovaly nižší tresty než za znásilnění ve městě. Jako by by lesům a volné přírodě přiznávali jakousi větší erotickou volnost nebo snad dokonce posvátnost.

Lidé tehdy používali jako antikoncepci hlavně přerušovanou soulož. Tato metoda často selhávala. Nemanželské děti však nebyly v osmnáctém a na začátku devatenáctého století tak znevýhodněny jako v dobách pozdějších. Když prý v Haliči nebo ve Slezsku otěhotněla některá svobodná dívka, všichni se předbíhali, kdo bude kmotrem budoucímu nemanželskému dítěti. To prý přinášelo štěstí.

Každé třetí dítě se rodí nesezdaným rodičům

Možná že se dnes, o sto padesát let později, tato shovívavost k nemanželským dětem zase vrací. Každé třetí dítě se u nás rodí nesezdaným rodičům.

Zvýšený počet dětí narozených mimo manželství tak může být jediným úkazem poněkud "volnějších" mravů. Jinak u dnešních mladých lidí platí už zmíněná nižší promiskuita. A také větší sexuální zodpovědnost. Zlé jazyky tvrdí, že to způsobil větší strach ze sexuálně přenosných nemocí. Na tom něco bude. Dnešek však není jen dobou hrozby AIDS a dalších infekcí. Je také dobou, kdy si můžeme vybrat z tak širokého spektra spolehlivých prostředků proti nechtěnému těhotenství nebo nákaze jako nikdy dosud.

Není to tak dávno, co odpůrci moderní antikoncepce volali do zbraně proti tomuto převratnému vynálezu dvacátého století. Strašili třeba tím, že antikoncepční pilulka způsobí novodobou Sodomu a Gomoru. Uvrhne lidstvo do náruče hříchu.

Dnešní mládež se však postarala o pravý opak. Možná tím trochu zaskočila i lidi, kteří její užívání prosazovali.