Například děti otců typu "časovaná bomba", kteří často vybuchují hněvem, se naučí číst v lidech a jejich náladách. Díky těmto intuitivním schopnostem se dobře uplatňují jako personální manažeři nebo vyjednavači. Tytéž děti ale mohou mít problémy s pocity bezpečí a důvěry, uvedl Poulter, který pracuje jako klinický psycholog s dospívající mládeží.

"Viděl jsem mnoho lidí, kteří během své kariéry narazili na něco, co nazvali betonovou zdí. Já to nazývám ´faktorem otce´," řekl Poulter. "Jakou roli hrál otec ve vašem životě? To je právě ta neznámá proměnná, jež má obrovský vliv, neboť všichni jsme synové nebo dcery."

Výchovný styl otce se údajně projeví v tom, jak dítě vychází s ostatními v práci, zda má podnikatelského ducha, zda se příliš neobává o svou kariéru, zda takzvaně "vyhoří", nebo se z něj stane šéf.

Na pracovní život svého potomka působí dokonce i "nepřítomný otec". Jeho dítě trpí pocitem odmrštění nebo opuštěnosti. Takoví pracovníci jsou vysoce orientovaní na výkon nebo svůj hněv obracejí proti nadřízeným. Nejlépe se uplatní jako samoživitelé.

Rodinný život ovlivňuje jak zaměstnance tak šéfy

Podle Williama Pollacka z Centra pro muže a mladé muže v Harvard Medical School se Poulterovy závěry shodují s tím, co už naznačila řada jiných výzkumů o chování na pracovišti. "Spousta studií již ukázala, že rodinný život nebo naše zkušenost s rodiči ovlivňuje nejen naši osobnost, ale působí také na pracovní život, ať už jde o šéfy nebo zaměstnance," řekl Pollack.

Další výzkumy podle něj také ukázaly, že to, jak se lidé identifikují se svým otcem a rolí svého otce, může mít vliv na to, jak se se chovají v práci k ostatním kolegům coby manažeři.