Muzeum Asia Eros představuje více než 300 exponátů, některé několik set let staré, jak z Koreje, tak z celého světa. Nechybí erotické kresby a malby, fotografie či řezby. Některé z exponátů sloužily jako šamanské sexuální symboly, ale erotické výjevy se představují i na tak běžných předmětech každodenní potřeby, jako jsou talíře, zrcadla či mince.

Jižní Korea je všeobecně považována za jednu z asijských zemí, kde zůstává silný vliv konfuciánství, které je spojováno s cudností. Konfuciáni vyzývají k počestnosti a mimo jiné hlásají, že ovdovělá žena by se neměla nikdy znovu provdat a děti opačného pohlaví starší sedmi let by nikdy neměly být samy v jedné místnosti.

Ale jak muzeum dokazuje, realita je trochu někde jinde, stejně jako korejská společnost, která se vůči sexu stává čím dál tím otevřenější. Ve školách je povinná sexuální výchova, v televizi a časopisech se objevuje čím dál tím otevřenější sexuální obsah a kapitolou sám pro sebe je internet, kde se dá z oblasti sexu najít naprosto všechno.