V Japonsku byla se svým milostným životem spokojena dokonce jen čtvrtina respondentů. Naopak na předních pozicích Rakušany doplnili ještě Španělé, Kanaďané, Belgičané a Američané. "V patriarchálních kulturách, kde je sex chápán především jako nástroj plození, se snižuje důležitost ženského uspokojení," uvedl Edward Lauman, jeden z nejvyhlášenějších sociologů, kteří věnují pozornost zejména sexuálnímu chování. "Prostě, když není spokojená máma, není spokojen nikdo," dodal.

Průzkumu se účastnilo celkem 27 500 lidí z 29 zemí, kteří na otázky vědců odpovídali telefonicky nebo přes internet. Ze studie mimo jiné vyplývá i to, že spokojenost převažuje mezi obyvateli států s vyšší vzdělaností.