Obecně přitom platí, že spolupodílení se obou rodičů na jednotlivých činnostech v rámci péče o děti je v rodinách současné populace vyšší, než bylo v rodinách předchozí generace.

Péče o dítě v rodinách současné a předchozí generace

                                      Rodiny současné populace         Rodiny rodičů současné populace

matka otec oba matka otec oba
Hraní si 36 6 51 36 6 43
Četba pohádek 56 6 27 54 7 24
Povídání si 31 4 61 36 6 52
Učení 46 11 30 39 16 25
Čas na dítě 34 3 58 35 3 48
Výlety,sport 10 16 63 7 20 50
Kino, divadlo 21 5 45 16 6 39
Zájmové kroužky 25 7 22 20 5 18
Návštěvy lékaře 74 3 16 82 3 12
Péče v nemoci 77 2 11 81 1 9
Tresty 16 17 49 22 30 38
Kupování dárků 20 2 75 21 3 72
Rozhodování o studiu, profesi 10 4 68 12 14 55

*Dopočet do 100% v jednotlivých řádcích tvoří odpovědi "někdo jiný" a "nikdo", údaj "oba" zahrnuje jak společnou činnost, tak i střídání v závislosti na čase.

Pokud v rodině ve vztahu k dítěti převažuje v některé z oblastí role jednoho z rodičů, bývá to většinou matka, kdo se dítěti či dětem v daném ohledu více věnuje, i když existují výjimky (např. sportování), ve kterých větší roli sehrávají otcové.

Důležitá rozhodnutí v rodině

V rodině rodičů V rodině respondenta
Otec/muž 32 % 12 % 
Matka/žena 18 % 12 % 
Oba společně 50 % 76 % 

*Procenta ve sloupci bez odpovědí "netýká se" a "neví"

Zásadní rozhodnutí činí v třech čtvrtinách rodin oba patrneři společně. Starost o běžný chod domácnosti zůstává spíše na ženách, i když ve výrazně menší míře, než tomu bylo o generaci zpět.