Sny se sexuální tématikou nekončí vždy orgasmem. Nejméně početné erotické sny bez vyvrcholení se často zdají těm, kteří zjevně nemají skutečnou sexuální zkušenost.

Nejčastější sny bez orgasmu

Podle sexuologa Kinseyho existují dva druhy snů se sexuální tématikou, které nekončí orgasmem. Jsou to za prvé sny o sexu se zvířaty a za druhé ty, ve kterých se jasně objevuje sadomasochistický podtext. Čtyřem procentům žen, které se zúčastnily výzkumu sexuologa Kinseyho, se zdají sny o znásilnění. V nich se z pochopitelných důvodů orgasmus rovněž neobjevuje.

Nejčastější sny s orgasmem

Lidé častěji hovoří o zážitcích se sny, během nichž prožili orgasmus, než o těch bez vyvrcholení. Žen bez vlastní sexuální zkušenosti, které ve snech prožívaly orgasmus ve spojení s pohlavním stykem, bylo podle Kinseyho výzkumu 10 %. Druhým nejčastěji se objevujícím snem byl u těchto žen ten, ve kterém prožívaly homosexuální styk. Uvedlo to 7 %  sexuálně nezkušených respondentek.

39 % sexuálně zkušených žen ve výzkumu uvedlo, že orgasmu dosáhly ve snech o milování, stejné procento prožilo vyvrcholení ve snu o heterosexuálním prožitku, ve kterém však ke styku nedošlo.

Nejméně obvyklé sny s orgasmem

V nejmenším procentu případů sdělovaly dotázané bez vlastních sexuálních zkušeností své snové zážitky s orgasmem ve spojitosti s pettingem nebo se sadomasochistickými praktikami. Podle záznamů sexuologa Kinseyho se taková odpověď objevila pouze u 1 % dotázaných. Pouhá 2 % sexuálně nezkušených žen prožila ve snech orgasmus, když se jim zdálo o porodu nebo těhotenství. 4 % těchto žen snily o sexuálním kontaktu se zvířaty.

Zmíněná témata snů se nejméně často objevovala i u sexuálně zkušených žen. Každou z těchto kategorií uvedlo jen jedno procento respondentek.

Příště: Styk