Podle studie, která byla zveřejněna v posledním čísle časopisu Medical Journal of Australia, se obezita v této zemi za posledních 20 let zdvojnásobila a dosáhla přibližně úrovně ve Velké Británii či Německu.

Obezita souvisí se sedavým stylem života

Nejmenší světadíl ovšem nadále zůstává hluboko pod úrovní Spojených států. Z 11 247 dotázaných Australanů starších 25 let jich téměř 60 procent doznalo, že mají nadváhu, nebo jsou obézní. "Velmi jednoznačný je vztah mezi obezitou a veškerým časem stráveným u televize a nižší psychickou aktivitou. Potvrzuje se tu vliv sedavého stylu života," zdůraznili autoři studie.

Výzkum prováděný třemi australskými univerzitami byl založen na dvou ukazatelích určování obezity - prvním bylo klasické měření oblin a druhým hmotnostní index. Obě měření prokázala 60procentní obezitu mezi Australany. V rámci hmotnostního indexu 39 procent lidí trpělo nadváhou a 20,8 procenta bylo obézních. Ukazatel obezity byl 2,5krát vyšší než při výzkumu z roku 1980.

Procento obézních obyvatel
Země muži ženy
Austrálie 19,3 % 22,2 % 
Velká Británie 17 % 21 %
Německo 19,4 % 20,9 % 
USA 27,5 % 33,4 %

Hmotnostní index je vypočítáván z váhy člověka v kilogramech vydělené jeho výškou v metrech. Index mezi 25 a 29,9 body je klasifikován jako nadváha a nad 30 bodů je to již obezita. Zatímco mezi muži mělo nadváhu 48,5 procenta, u žen ji vykazovalo 29,9 procenta. Něžné pohlaví má v Austrálii více "obezitek" - 22,2 procenta, mezi muži jich je 19,3 procenta.

Podobnou strukturu vykazuje Velká Británie, kde je obézních 17 procent mužů a 21 procento žen, a také Německo, v němž je obézních 19,4 procenta mužů a 20,9 procenta žen. Stále však všechny tyto země "zaostávají" za Spojenými státy, kde do kategorie obézních spadají 27,5 procenta mužů a 33,4 procenta žen.