Její výsledky dokládají, že interrupce poznamenává příslušnice něžnějšího pohlaví silněji, než se dosud předpokládalo. Dokonce zřetelně více než samovolný potrat.

Ještě po letech trpí ženy, které se vzdaly možnosti porodit dítě, pocity strachu, viny, studu a smutku. V průběhu všedních dnů nezřídka potřebují všechny síly, aby neblahou událost alespoň na čas vytěsnily z mysli.

Zákrok je relativně bezpečný

Interrupce  je definována jako umělé ukončení těhotenství před dosažením životaschopnosti plodu v určitém vývojovém stupni těhotenství. Odborně provedená interrupce je na rozdíl od minulosti je relativně bezpečná.

A právě pro tyto důvody počet interrupcí ze sociálních důvodů dramaticky vzrostl. Na interrupce lze pohlížet z různých hledisek, nebylo by ale rozumné ženy za takový čin odsuzovat.