Během obvyklých typů mužského orgasmu může docházet i k záškubům ve svalech nebo napětí v jedné či obou nohách, v ústech, rukou nebo jiných jednotlivých částech těla. K některým vyvrcholením dochází postupně, tělo ztuhne a v penisu začne pulzovat. Jiné orgasmy provázejí křeče a jenom velmi malý následný účinek.

Nejrychleji dosažané orgasmy

Výše popsané typy orgasmů jsou ty nejběžnější, které muži prožívají. Encyklopedie sexuálních rekordů však nehovoří pouze o nejběžnějších typech orgasmů, sexuolog Kinsey se zabýval například zjišťováním nejrychleji dosažených vyvrcholení. Byl velmi zaujatý tím, jak rychle reagují na sexuální stimulaci předpubertální chlapci.

Kinsey počítal v procentech, kolik lidí dosáhne orgasmu za méně než 10 sekund. Zjistil, že to dokáže 6,4 % hochů. Čtvrtina všech testovaných dokázala sexuálně vyvrcholit za méně než jednu minutu. Sexuolog navíc zjistil, že předpubertální chlapci dosáhnou erekce daleko rychleji než dospělí muži. Podle něj jsou dokonce dvouletí hoši schopní vyvrcholit za méně než 10 sekund.

Nejvyšší frekvence mužského orgasmu

Jako většinu ostatních sexuálních parametrů berou dospělí muži frekvenci orgasmů za ukazatel sexuální zdatnosti. Obecně panující názor zní, že čím víc orgasmů, tím lépe. Egu většiny mužů by však asi nepomohlo zjištění, že by je v tomto směru překonala většina velmi mladých hochů.

Podle údajů sexuologa Kinseyho, který zkoumal 182 případů, dosáhlo 81 předpubertálních chlapců orgasmu pouze jednou, 17 dvakrát, 42 třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát za sebou. 30 z nich se podařilo orgasmu dosáhnout šestkrát za sebou a 12 to dokázalo více než desetkrát v řadě.

Neoddiskutovatelným rekordem v tomto směru byl chlapec, kterému se to podařilo jednadvacetkrát po sobě. Jedenáctiměsíční dítě mělo podle zkoumání Kinseyho dokonce 14 orgasmů během 38 minut. Jeden jedenáctiletý hoch dosáhl jedenácti orgasmů za hodinu. Další, kterému bylo 14 let, vyvrcholil jedenáctkrát během 4 hodin... a tak dále.

Sexuologové ovšem uvádějí, že tato schopnost četných a navazujících orgasmů se začíná ztrácet, když orgasmy začnou provázet ejakulace semene. Kinseyho výzkumy se zabývaly i délkou vysoké sexuální výkonnosti. Zjistil například, že existují muži, kteří po dobu 30 let mívali až tři orgasmy denně. V jeho záznamech se hovoří i o muži, který dokázal po dobu 30 let dosahovat v průměru 33,1 orgasmů za týden.

Jak nejrychleji dosahují orgasmu ženy, jak nejpomaleji, jaká byla zaznamenána největší délka ženského orgasmu a další, se dozvíte zase v dalším díle Encyklopedie sexu.

Příště: Orgasmus III.