Odborníci totiž po dobu 11 let sledovali téměř 90 tisíc žen. U více než dvou a půl tisíce žen byla diagnostikována rakovina prsu. Kuřačky, které kouřily krabičku denně po dobu čtyřiceti a více let, měly riziko vzniku rakoviny o 83 % vyšší než nekuřačky. Ženy, které kouřily a se svým zlozvykem skončily před čtyřicátým výročím, se nebezpečí onemocnění zvýšilo jen o 22 %.

K těmto zjištěním výzkumníci dodávají, že jejich studii zatím není možné srovnat s dostatečným množstvím výzkumných prací, a proto bude třeba toto zjištění potvrdit dalšími výzkumy. To ale neznamená, že je možné brát uvedené údaje na lehkou váhu. I když se zjištěná čísla sama o sobě nezdají hrozivá. Je třeba si uvědomit, že negativní účinek kouření se podílí nejen na zvýšeném riziku onemocnění rakovinou prsu, ale také plic a kardiovaskulárního systému.

Kuřačky mají další téma k přemýšlení a záleží jen na nich, jak se rozhodnou. Na otázku: "Kouřit, či nekouřit?" si každá žena musí odpovědět sama.