Rozhodnutí vydat se na cestu je jedna věc a myslet na vlastní zdraví druhá. Jakmile si stanovíme cíl cesty, měli bychom navštívit očkovací centrum a poradnu pro cesty do zahraničí a zeptat se, jak si máme zdraví chránit. Nenechme se zmást novým označením staré služby. Od ledna letošního roku existuje nová struktura hygienické služby. Zanikly bývalé okresní hygienické stanice a krajské stanice se staly úřady státní správy. Nově byly zřízeny Zdravotní ústavy a právě do jejich kompetence spadá i činnost očkovacích center, včetně poradenství před cestou do zahraničí. Centra sídlí v každém krajském městě a některých bývalých okresních městech.

Cestování přináší rizika

I když cestu podnikneme s cestovní kanceláří, je třeba požádat o podrobné informace o stravování, ubytování, dostupnosti pitné vody, zdravotní péče a zejména o trase cesty. Bez ohledu na to, jestli zůstaneme na jednom místě nebo zvolíme poznávací zájezd, žádná cestovní kancelář nám nezaručí ochranu zdraví. Pokud budeme cestovat individuálně, zajdeme se raději s odborníky poradit rovnou.

Malým dětem může některá očkování provést pediatr, například proti hepatitidám A, B, klíšťové encefalitidě. V případě, že s nimi budeme pobývat v problematických oblastech, je nejlepší navštívit očkovací centra. A ještě jen pro úplnost, očkování do zahraničí se nehradí ze zdravotního pojištění a každý si ho musí platit sám.

Bezstarostnost není na místě

Mladí lidé, většinou ještě studenti, se v posledních letech často vydávají zejména do Asie a Jižní Ameriky, na dlouhé, několikaměsíční cesty. Jejich jediným vybavením bývá oblečení, spacák a karimatka. Cestu přesně neplánují, letenku si mnohdy koupí na poslední chvíli. Na očkování jim již nezbývá čas a někdy ani peníze. Do světa se vydávají s přesvědčením, že přece jim se nemůže nic stát. Některým se to ale může stát osudným.

Jednoznačně by se měli před odjezdem přijít poradit lidé, kteří cestují s malými dětmi či těhotné ženy. Překážkou pro cestování není ani vyšší věk. Lékařskou prohlídku by však neměl podcenit ten, komu je nad šedesát let, a to přesto, že se cítí zcela zdráv. Absolvovat ji nezbytně musejí lidé, kteří mají potíže se srdeční činností, krevním tlakem, zažívacím traktem nebo trpí poruchami látkové výměny, například diabetem, sníženou imunitou apod.

Očkování na míru

"O plánované cestě se poradíme v očkovacím centru zdravotního ústavu eventuálně infekčních oddělení 4 až 6 týdnů před odjezdem (v případě dlouhodobých pobytů co nejdříve). Lékař může pro klienta připravit individuální očkovací plán, zjistí jeho zdravotní stav, poskytne informace o očkování a dalších preventivních opatřeních, jako je ochrana před malárií, prevence průjmových či parazitárních onemocnění. Tento plán se sestavuje pro každého individuálně. V úvahu se berou místo pobytu, zdravotní riziko oblasti, které je závislé na mnoha faktorech - délce a období pobytu, nadmořské výšce, hygienických a sociálních poměrech, profesionálním riziku, věku a zdravotním stavu, dostupnosti lékařské péče atd.," uvádí MUDr. Eva Jílková z Očkovacího centra Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n. L.

Je důležité vědět, že mezi očkováním proti jednotlivým nemocem je nutno dodržovat určité intervaly, a proto je dostatečný časový předstih nezbytný. V případě, že odjíždíme opravdu na poslední chvíli, kontaktujeme svého lékaře a očkovací centrum neprodleně, protože očkování, které může být požadováno (žlutá zimnice), nabývá platnost až 10. den po očkování. U ostatních očkování je situace obdobná. Ochrana obvykle nastupuje za 10 až 14 dní, někdy i později. Rovněž ochranu před malárií není možné u některých zájezdů odkládat.

Měli bychom mít s sebou dříve vystavené očkovací průkazy, např. z dětství. Jestliže trpíme chronickým onemocněním nebo bereme více léků, je vhodný výpis ze zdravotní dokumentace.

Povinná je pouze žlutá zimnice

"Existují očkování doporučená a povinná. V současné době je povinné pouze jedno jediné očkování, a to proti žluté zimnici. Požadují ho některé státy Střední a Jižní Ameriky a rovníkové Afriky. V dalších 24 zemích, kde se žlutá zimnice vyskytuje endemicky, nemusejí potvrzení o očkování požadovat. Přesto se turistům proti této chorobě vzhledem k riziku nákazy a závažnosti důrazně doporučuje. Žlutá zimnice je infekční onemocnění virového původu, přenášené komářím štípnutím, často se smrtelnými následky. Platnost očkování je za 10 dnů po podání vakcíny a trvá po dobu deseti let," uvádí doktorka Jílková.

* * * Důležité informace * * *
na www.domuvezdravi.cz. Jsou zde obecné zásady před odjezdem do zahraničí, ale také aktuální přehled zdravotních ústavů a další zajímavé tipy. Vyhledat je můžeme na http://tacm.trios.cz, www.vakcinace.cz a www. infekce.cz.