"Cílem akce je, aby si veřejnost uvědomila význam péče o zdraví a zamyslela se nad svým životním stylem," řekla ředitelka školy Antonie Hrdličková.

Program pro všechny

Podle výchovné poradkyně školy Květy Ludvíkové je připraven program pro všechny - od dětí z mateřských škol po seniory. "Kromě ukázek preventivních programů a měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi bude ochutnávka zdravé výživy, již připravily studentky oboru dietní sestra," řekla.

Po celý den budou ve škole otevřeny poradny odvykání kouření, prevence nádorových onemocnění a poradna správné výživy. Studenti záchranářství a fyzioterapie předvedou, čemu se dosud naučili. Na programu je mimo jiné ukázka práce s dětmi, kterým loutky Péťa a Petruška pomáhají připravit se na pobyt v nemocnici.

Studenti představí pořady pro malé děti zaměřené na prevenci zubního kazu. V kinosále zahrají studenti pohádku pro nejmenší. Záchranáři a sestry pro intenzivní péči předvedou ukázky oživování v nemocnici na figurínách. Záchranáři ukáží slaňování na školní horolezecké stěně. Děti si budou moci prohlédnout vybavení sanitního vozu a starší občané si mohou popovídat s policisty o prevenci kriminality.