Chuť zalaškovat si s příslušníkem opačného pohlaví se dostavuje v takříkajíc přílivových a odlivových vlnách. Značně vysoká je ráno, ochabuje kolem polední pauzy, po níž se dostává až na nejnižší bod, znovu začíná nabývat na síle po skončení pracovní doby a kulminuje ve večerních hodinách.

Vyvolat úsměv na mužské tváři se ženám může podařit hned ráno, neboť 20 procent respondentů přiznalo, že si rádi zaflirtují mezi pátou až devátou hodinou ranní. Vstřícnou odezvu přitom v této době ale najdou u pouhých osmi procent zúčastněných společnic.

Přestávky na oběd využívá k seznamovacím aktivitám pouze sedm procent dotázaných. Za zbytečné marnění času považují svobodní špitání lichotek v odpoledních hodinách, mezi obědem a odchodem z práce narážejí většinou na hluché uši. Naslouchat je ochotno jenom pět procent oslovených.

Ve večerních hodinách se zato vše prudce mění. Na stejnou svádivou vlnu je naladěno 55 procent nezadaných obojího pohlaví, kteří se přímo třesou na budoucí komplimenty.