Ve Švédsku či Estonsku je dnes dokonce více nemanželských novorozeňat než dětí narozených v manželství. Na Slovensku se mimo manželství narodila v roce 2004 čtvrtina dětí, uvedl statistický úřad Eurostat.

V EU loni podle Eurostatu přibylo 2,3 miliónu lidí a počet obyvatel rostl ve většině členských zemí. Přestože se mírně zvyšuje i porodnost, za růstem populace stála především migrace. Do Unie loni podle oficiálních statistických čísel přišlo 1,85 miliónu nových občanů, zatímco přirozený přírůstek činil necelých 450 tisíc lidí.

ČR podle nejnovějších čísel za loňský rok stále patří mezi země s nejnižší porodností v EU. Na jednu ženu připadá jen 1,23 dítěte, což je druhý nejhorší výsledek po Slovinsku. Podobně nízké hodnoty však vykazuje i Polsko, Maďarsko či Slovensko. Unijní průměr je 1,5 dítěte na jednu ženu.

Žádná ze členských zemí EU loni nedosáhla normální míry reprodukce, která se odhaduje na 2,1 dítěte na jednu ženu. Zdánlivě nejmenší problémy s demografickým vývojem má Irsko, Francie či Finsko, i ty však zůstaly pod dvěma procenty.

V USA činí míra porodnosti 2,07 dítěte na jednu ženu, v Japonsku i Rusku to je méně než 1,4, Čína dosahuje hodnoty 1,69 a Indie vysokých 2,85 dítěte na ženu.