Jako malé dítě jsem byl doma svědkem vyplňování jakéhosi dotazníku. Hned na prvním řádku stálo "přednosta domácnosti". Jak by si s touto rubrikou poradila dnešní rodina? Kdo je v ní přednostou? Jistě to nebude tatínek, který je v mnohých případech určen jen k podřadnějším pracím, navíc se odmítá přezouvat v předsíni a ničemu nerozumí. Nebo o něm žena mluví jako o líném parazitovi, který se zajímá jenom o sportovní přenosy a lahvové pivo v ledničce.

Je pravda, že přibývá rodin, kde je žena ekonomicky aktivnější nebo také vzdělanější. Nakonec i statistiky jasně mluví o tom, že ženy mnohem častěji dosahují středoškolského vzdělání.

Nedávno mne do malého města pozvali na besedu senioři. V kulturní místnosti jejich krásného a moderního kolektivního zařízení zasedlo 45 důchodkyň. A v koutě se skromně krčilo šest starců. Hýčkaly si je tu jako vzácný živočišný druh. Napadlo mě, že se s nimi konečně zachází jako s právoplatnou menšinou. Ostatně nápadně vyšší šancí žen na to, že se dožijí vyššího věku, se vyznačují demografické statistiky téměř všech zemí světa. Které pohlaví je tedy tou choulostivější menšinou?

Vyšší sklon k sebevraždám

Muži mají samozřejmě od přírody zajištěno vedení nejen v matematice. Ale také v kreativitě, agresivitě a soutěživosti. Možná že právě to jsou příčiny větších stresů, srdečně-cévních onemocnění a zřetelně vyššího sklonu k sebevraždám. Ženy naproti tomu jednoznačně vedou v sociálním cítění a v pečovatelství. Některé se proti této roli samozřejmě bouří. Klesající porodnost je možná sklizní tohoto protestu.

Někteří sociologové se obávají, že krize maskulinity bude v moderní společnosti pokračovat. Podle nich se snižuje hodnota otcovské a vůbec mužské role při výchově dětí. Zvlášť zhoubně pak může na děti působit situace, kdy manželka svého muže dlouhodobě psychicky týrá a chronicky šikanuje.

A to už vůbec nemluvím o situaci v rodinách dysfunkčních a rozvrácených. Matka samoživitelka pak líčí dětem tatínka jako příživníka, který neplatí alimenty, jako po zásluze potrestaného vyvrhela a lidskou zrůdu. Je však třeba uznat, že někdy má pravdu. Tím se krize maskulinity obvykle dovrší.

Rostou funkční poruchy erekce

Změna tradičních mužských a ženských rolí se moderně nazývaná gender problematikou. Nepochybně přispívá také k jakémusi znejistění sexuálních rolí. Sexuologové pak právem upozorňují na vzrůstající výskyt funkčních poruch erekce.

Často bývají přičítány stresovým situacím, kolizi pracovních povinností, eventuálně ekonomickým problémům. Pravou a často obtížně odhalitelnou příčinou mužské sexuální dysfunkce však může být i nejistota v rodinném a společenském postavení.

Vládnoucí žena dokáže častým a dlouhotrvajícím ponižováním nebo šikanou svého muže téměř vykastrovat. Krize maskulinity je pak tím skutečným důvodem, proč se stále více plní čekárny sexuologických ordinací.