Lidský druh neskóruje ani v reprodukčních schopnostech, ani nemá tolik odvahy k experimentům. Nebo, pokud ji má, většinou se poté užírá výčitkami svědomí, což jiné druhy nedělají. Pokud had pomyslí na nekrofilii, kuna na znásilnění nebo sviňuchy na skupinový sex, rozhodně kvůli svým myšlenkám nepociťují vinu.

To člověk je často sužován strachem, vinou, úzkostí a morálními zábranami. V rámci sexuálních rekordů by se tedy lidé mohli umístit snad jen jako ti, kteří nejvíce potlačují svoji sexualitu. V dnešním díle encyklopedie sexuálních extremit se ale budeme věnovat hlavně orgasmu. Pojďme se tedy podívat, jaké zvláštnosti ohledně tohoto "oblíbeného momentu" lidského života byly G. L. Simonsem zaznamenány.

Nejextrémnější následky orgasmu

Orgasmus, který lidské tělo různými způsoby namáhá, dokáže mít i rozličné hrůzostrašné následky. Sexuolog Kinsey o něm například prohlásil: "Některé osoby při orgasmu ztrácejí vědomí. Někdy na pár sekund, jindy i na pár minut." S odvoláním na jiné odborníky od Roubauda (1876) po Browna a Kemptona (1950) Kinsey tvrdí, že byly dokonce zaznamenány i "ztráty smyslového vnímání nebo dokonce vědomí během extrémního prožitku či sexuálního vzrušení."

Odborníci uvádějí, že orgasmus může způsobit i poranění či prasknutí různých vnitřních orgánů člověka. Existují i případy, kdy lidé při orgasmu zemřeli.

Nejpozději prožitý orgasmus

Zatímco ve výše zmíněných krajních případech lidé orgasmu i podlehli, existují i lidé, zejména ženského pohlaví, kteří si na první prožitek orgasmu musejí počkat několik desítek let po zahájení svého sexuálního života. A jsou dokonce i lidé, kteří prožijí sexuálně uspokojivý život, aniž by byť jedinkrát orgasmus zažili.

Sexuolog Kinsey zkoumal, v jakém věku lidé zažili svůj první orgasmus. Dětský věk u holčiček i chlapců je v tomto směru poměrně známou skutečností, proto se Kinsey zaměřil spíše na pozdní prožitky sexuální radosti. Zjistil například, že některé ženy dosáhly orgasmu poprvé až téměř před dovršením 50 let věku.

V jeho průzkumu se objevily hned tři ženy, které do 48 - 50 let nikdy orgasmus nezažily. Kinsey k tomu podotýká, že to ovšem neznamená, že by nebyly spokojené. Chybějící orgasmus totiž prý naprosto není synonymem nedostatku sexuálního uspokojení. Podle něj se s neexistencí orgasmu může slučovat i velice uspokojivý sexuální život.

Encyklopedie sexuálních rekordů má o zvláštnostech orgasmu ještě několik dalších záznamů. O těch ale až příště.

Příště: Orgasmus II.