To máme minimálně čtyři spory před civilním soudcem a další případ před soudcem trestním. Raději bych doporučoval uzavřít tři dohody - o dětech, o majetku a bydlení, někdy za cenu velkorysých kompromisů, zatnout zuby, oprostit se od pocitů křivd, nespravedlnosti a rozvést se v klidu. Momentální ústupek se později vrátí.

V soudní praxi ubylo rozvodových řízení, po kterých to mezi bývalými manžely vypadalo jako po třetí světové válce. Od 1. 8. 1998 zákon o rodině umožňuje manželům, kteří se rozhodli rozejít, absolvovat tento rozchod rozumně, a to formou takzvaného nesporného rozvodu. Tento institut je často využíván.

Pokud dnes manželé uzavřou tři dohody - o dětech, o majetku a bydlení, rozvede soud manželství během několika minut. U některých soudů je dokonce praxe taková, že soudce nevyžaduje přítomnost manželů a rozvede je na dálku.

Každý rozumný podnikatel si snadno spočítá, že je výhodnější dospět k dohodě i za cenu jistých ústupků než nejbližších pět let strávit u soudu, utratit desetitisíce za advokáty, poplatky, znalce...

Před uzavřením dohody o majetkovém vypořádání by měli manželé provést jakousi inventuru společného majetku. Jestliže nebylo za trvání manželství zrušeno společné jmění manželů, platí, že společných je více než 90 % věcí. Manželství je i společenství majetkové a téměř vše, co je za jeho trvání nabyto, patří společně oběma manželům, včetně výnosů či dluhů z podnikání.

Rozvody v číslech

Rozvodem končí polovina z původně uzavřených manželství.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česko mezi země s nadprůměrnou intenzitou rozvodovosti.

Loni bylo rozvedeno 33,1 tisíce manželství. Úroveň rozvodovosti se tak vyšplhala až na 49 % manželství končících rozvodem.

Zdroj: ČSÚ

Více informací o tom, jak se dohodnout a předejít nečekané návštěvě u exekutora u jedno z expartnerů čtěte v pondělním Právu, příloze Firma.