S více než stoletou existencí konceptu masochismu a jeho rozšířením do celého světa, respektive pevným zakořeněním v psychologii a kultuře, se mohou zájemci na "Sacher-Masochově festivalu" seznamovat až do konce srpna.

Ve Štýrském Hradci Masoch napsal Venuši v kožichu

Zmíněná úchylka je charakterizována přáním milované osoby, aby byla ponižována nebo týrána svým partnerem (-kou). Výběr Štýrského Hradce pro pořádání festivalu nebyl náhodný. Dvě klasická díla sexuální literatury - Venuše v kožichu, napsaná v roce 1869, a Psychopathia sexualis německého psychiatra Richarda von Kraffta-Ebbinga (1840-1902) - jsou s hlavním městem Štýrska spojena díky svým autorům, kteří v něm strávili velkou část svého života.

Sacher-Masoch pocházel z Lembergu (dnešní ukrajinský Lvov) v tehdejším rakousko-uherském knížectví Halič, byl profesorem historie a později i novinářem. Téměř celé svoje dílo sepsal ve Štýrském Hradci, a to včetně slavné Venuše v kožichu, která von Kraffta-Ebbinga inspirovala k tomu, že potřebu trpět pro dosažení sexuálního uspokojení označil za patologický jev.

Psychiatr romanopiscovo jméno k jeho velké nevoli použil k označení této sexuální úchylky přibližně ve stejné době, kdy ho francouzský literát markýz de Sade inspiroval k označení "sadismus" pro druhou stranu stejné mince - tedy potěšení z týrání partnera. "Kupodivu fenomén masochismu a Sacher-Masoch téměř nebyli zkoumáni z hlediska kulturního vlivu, na rozdíl od sadismu a markýze de Sade, kteří dali podnět k nekonečným studiím," vysvětlují organizátoři festivalu.

Vlivem Sachera-Masocha se dosud nikdo moc nezabýval

"Zatímco ve Francii teoretici literatury a kultury i některá umělecká hnutí věnovali Sademu významné eseje a hymny, v německém prostředí se žádní literáti, vědci ani umělci adekvátně dílem Sacher-Masocha a jeho vlivem nezabývali," upozornili dále. Štýrský Hradec doufá, že se mu podaří otevřít novou kapitolu a poněkud osvětlit tento jev festivalem, za který přijala odpovědnost městská Neue Galerie.

Ten zahajuje výstavou "Klam potěšení. Vize masochismu v umění". Expozice stejně jako sympozium nazvané Rétoriky a scénáře zdůrazňuje kulturní a společenský význam, který měl Sacher-Masoch jako vzorová postava typického masochisty, a nastiňuje dějiny sexuality a vývoje pohledu na masochismus, jež se odrážejí nejen v symbolismu, ale i v surrealismu a v teoretických úvahách.

Stvoření "kruté ženy"

Ústředním bodem je stvoření "kruté ženy", jak se objevuje ve Venuši v kožichu, kde hlavní hrdina navrhuje své partnerce Wandě dohodu, podle níž se on stává otrokem, ovšem milence krutost není vrozená. V románu je to zkrátka muž, kdo musí "dámu v kožichu" poučit o sadomasochistických metodách. Zápletka odráží vztah, který měl autor ve skutečném životě s baronkou Fanny von Pistor. Baron s ní sepsal dohodu, že bude jejím otrokem po šest měsíců. A ona se na tu dobu zavázala, že bude nosit kožichy a trestat ho šviháním za sebemenší neposlušnost.

Hledisko ženy v této "hře" se snaží nabídnout Wanda SM, což je videoinstalace v podzemních prostorách Horského dómu. Seriál Masománie zase nabízí koncerty a přednášky, v nichž je mj. rozebráno do nejmenšího detailu i zbývající dílo Sacher-Masocha, jež upadlo v zapomnění. V širším měřítku si festival všímá jevů jako autoerotika, sebeničení, fetiše v současné módě a spojení slasti s bolestí.

Dalšími tématy jsou sex a moc, sexuální identita, rituály a masochistické tělo. Nastoleno je tu i téma feminismu a problém úlohy, kterou má ve společnosti žena, o níž Sacher-Masoch napsal: "Tak, jak ji Příroda stvořila, (žena) může být pouze nepřítelem muže: Jeho otrokyně nebo jeho tyranka, ale nikdy jeho přítelkyní, protože to se nestane, dokud nebude mít rovná práva a dokud se nestane rovnocennou ve vzdělání a v práci".