Polovina respondentů vypověděla, že je připravena žít od svého partnera odděleně.  Ze závěrů dále vyplynulo, že sedmdesát procent dotázaných by dokonce akceptovalo dočasný rozchod s partnerem, pokud by to pracovní situace vyžadovala.

Přitom jen málo dotázaných se domnívá, že by vztah na dálku byl perspektivní. Jen sedmnáct procent si myslí, že by je oddělený život  mohl oprostit od každodenních problémů.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že partnerský vztah má větší naději přežít, když mají milenci v kariéře ne příliš vysoké ambice.

Institut Ipsos podrobil anketě tisíc mužů a žen.