Výzkum naznačil tendenci žen odloučit se od zvyků, které tamním ženám ukládaly zdrženlivost. V současnosti si obyvatelky Hongkongu častěji o sex samy říkají.

Ačkoliv žena partnera ke styku vyzývá v 80 procentech, jen tři procenta z nich tak činí pravidelně. Čtyřicet procent pak uvedlo, že zpravidla iniciativu stejně nechává na mužích. 80 procent respondentek dále vypovědělo, že už někdy řeklo partnerovi, kde je má hladit. 70 % se jich dále přiznalo k masturbaci.

Podle Stanislause Laie, prezidenta Spolku pro sexuální výchovu jsou ženy v Hongkongu stále relativně konzervativní, ačkoliv je v této oblasti znát významný posun. Jejich částečné osvobození ze závislosti na mužích je dáno možností vzdělávání a finanční nezávislostí.

Podle Laie mají například předmanželský sex tři ženy z deseti, což je nízký počet ve srovnání s vyspělými zeměmi.

Výzkum provedla Univerzita v Hongkongu na vzorku 250 žen ve věku od dvaceti do třiceti let. Výsledky zveřejnil list South China Morning Post.