Oproti minulosti, kdy používalo antikoncepci jen něco přes 100 000 žen a ve většině případů se jednalo o antikoncepci nitroděložní, se počet jejích uživatelek mnohonásobně zvýšil. V současné době používá některou z moderních antikoncepčních metod více než milión žen, převažuje antikoncepce hormonální (86 procent).

Přestože dlouhodobý trend poklesu interrupcí je příznivý, postupuje každý rok umělý potrat 30 000 žen. Jsou řešením nechtěného otěhotnění především u mladých žen, ve věku kolem 20 let.

U této skupiny podíl interrupcí dokonce vzrůstá (15 % v roce 1992, 21 % v roce 2000), například i proto, že ekonomická podpora mladých rodin v porovnání s dřívějším obdobím je nízká, mladí lidé ještě studují, obtížně řeš' bytovou situaci.

Ačkoli se počet interrupcí v České republice snižuje, stále přetrvává vysoké procento těch, kteří při pohlavním styku nepoužívají antikoncepci a vystavují se tak riziku nechtěného těhotenství.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Používáte nějaký druh antikoncepce?