K otázce sexuálního vztahu partnerů stejného pohlaví se nedokázala vyjádřit čtvrtina dotázaných (25,6 %). Pro 23,2 % dotázaných je takový vztah přijatelný buď "většinou" (19,7 %) nebo "úplně" (3,5 %). Zákon o registrovaném partnerství pociťuje jako "velmi potřebný" 6,5 %, naopak jako "velmi nepotřebný" 22,8 % respondentů.

Proporce odpovědí "poměrně potřebný" a "poměrně nepotřebný" je vyrovnaná (28,3 a 28,5 %). Podíl nerozhodnutých nebo o problém se nezajímajících činí 13,8 %.

Sex před svatbou Čechům nevadí

Velice tolerantně naproti tomu hodnotí česká veřejnost předmanželské sexuální aktivity. Téměř 50 % respondentů se domnívá, že takové vztahy jsou "většinou dobré" a dalších 33 % je považuje za "vždy dobré". Proti "sexu před svatbou" se vyslovilo dohromady ("většinou" a "vždy špatně") přibližně 11% dotázaných.

Postoj k nevěře v manželství zdaleka tak tolerantní není. Za "vždy špatnou" nevěru označilo 34 % a za "většinou špatnou" 48 % respondentů. K položkám "většinou dobré" a "vždy dobré" se přiklonilo 10 a 1,5 % dotázaných osob.

S formulací názoru v otázkách předmanželských a mimomanželských sexuálních vztahů neměli dotázaní obtíže. Odpověď "neví" byla zaznamenána v 5,4 a 5,9 % případů.