S odvoláním na informace francouzské agentury pro bezpečnost zdraví v životním prostředí o tom píše deník Le Figaro. Varování společnosti je založeno na výsledcích výzkumů, které provedlo sedm francouzských vědců při revizi dosavadních výzkumů vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví.

Pro zdraví je riskantní zejména blízkost telefonu u hlavy

Odborníci tvrdí, že je zásadní rozdíl mezi vysílači signálu a samotnými telefonními přístroji, které mívá člověk často přímo u hlavy. Výzkumy zatím neprokázaly konkrétní škodlivost mobilů, ale vědci jsou přesvědčení, že je nutné na toto téma vést další výzkumy a nepolevovat v bdělosti.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mohla být do souvislosti s mobilní telekomunikací dávána například rakovinná onemocnění, ale přesto to nelze vyloučit. "Prozatímní výzkumy vylučují riziko rakoviny mozku v souvislosti s používáním mobilního telefonu, ale my se domníváme, že k dnešnímu dni není v této otázce dostatečný odstup pro to, abychom tuto hypotézu mohli zcela vyloučit," informovali francouzští vědci.

Co se týče jiných zdravotních obtíží, tak jsou výsledky průzkumů ambivalentní. Některé studie neprokázaly souvislost mezi bolením hlavy nebo únavou a vystavení záření telefonů. Jiný, zejména nedávný výzkum uskutečněný na krysách, ukázal, že záření by mohlo mít vliv na propustnost mozkových cév. "Pokud další výzkumy objeví stejné reakce i u lidí, mohlo by být dokázáno, že jsou u lidí trpících migrénami a používajících mobily bolesti hlavy větší. Buď jsou častější nebo intenzivnější," dodali vědci.

Odborníci proto doporučují, aby lidé používali telefony pouze v ochranných pouzdrech, která alespoň trochu zvětšují vzdálenost mezi přístrojem a hlavou telefonujícího. Dále doporučují, aby bylo na mobilních telefonech uváděno, kolik času se dá telefonováním trávit, aniž by to bylo jakýmkoliv způsobem škodlivé.

Vysílače signálu mobilních telefonů zdraví neškodí

Naproti tomu vědci zdůrazňují, že není důvod obávat se vlivu vysílačů signálu mobilních telefonů, proti kterým často brojí lidé, kteří v jejich blízkosti bydlí. "Žádný z výzkumů nepotvrdil jakékoliv zdravotní riziko v souvislosti s těmito vysílači," praví odborníci a dodávají, že je záření těchto vysílačů dokonce daleko slabší než u televizních a radiových antén.

Lidé, kteří bydlí v blízkosti těchto vysílačů a stěžují si na únavu, potíže s koncentrací, ztrátu paměti a nespavost, mají prý jen běžné zdravotní potíže, které s vysílači nikterak nesouvisí.