Cestičky přes postel v minulosti využívaly především hvězdičky ze showbyznysu. Veřejnost je za to náležitě odsoudila. Nyní se ale lidé, zejména mladší, na celou záležitost začínají dívat tolerantnějším okem.

Sex jako prostředek k dosažení lepšího pracovního zařazení považuje totiž za zcela přijatelný třetina všech mladých respondentů. Pětatřicet procent dotazovaných ve věku pod třicet let se domnívá, že intimní styk s vedoucím nebo nadřízenou se může jednoduše tolerovat, pokud přinese výhody v zaměstnání.

Sedmadvacet procent účastníků průzkumu přiznalo, že by k podobným praktikám sice nikdy nesáhlo, ale ty, kteří je používají, nijak neodsuzuje. Žádný problém s milostnými službami poskytovanými šéfům obojího pohlaví nemá osm procent zkoumaného vzorku, naopak se těší na den, kdy budou v takovém postavení, aby je sami mohli vyžadovat.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Jste ochotni při cestě za kariérou nabídnout sex?