Průzkum veřejného mínění agentury ICM oslovil 1000 manželských dvojic a zjistil, že páry ve věku od 24 do 34 let méně zajímalo sexuální uspokojení, zatímco "zamilovanost" a "něžné projevy lásky" byly nejdůležitější.

Ženy po třicítce stojí o "dobrý sex"

Ve věku mezi 35 a 44 lety již obě pohlaví daleko více zdůrazňovala význam kvalitního a častého sexu, přičemž ženy si jej cenily ještě více než muži. "Uvádí to na pravou míru zažitou představu, že muži chtějí 'dobrý sex a co nejčastěji', zatímco ženy chtějí pochopení," podotýká autor studie John Gottman, spoluzakladatel manželské kliniky.

Ve věku mezi 45 a 54 lety ženy staví podle studie nejvýše pocit "zamilovanosti". Význam sexuálního života hodnotí méně, zatímco muži tak činí až ve věkové skupině od 55 do 65 let. Ženy v této skupině se však už většinou více soustředí na jiné věci než na manželství.

Těm, kteří zůstávají v manželském svazku, přinášejí společně strávená léta důvěrnou blízkost, která překonává dokonce i žár čerstvě sezdaných, praví se ve studii, zveřejněné v časopise Reader's Digest. Všechny aspekty sexuálního vztahu, včetně zamilovanosti, jsou pak úplně nejvýznamnější pro muže ve věkové kategorii nad 65 let.