Ženy byly v minulosti vnímány jako sexuálně náruživé, jako vampové a svůdnice, nebo jako sexuálně mrtvé, čímž byl míněn stav mysli "morálních" manželek.

Nejvášnivější ženy

Jedním z ukazatelů sexuálního uvědomění a zájmu je stupeň masturbace individua. (I když se samozřejmě bere v potaz, že u lidí, kteří mají hojně jiných sexuálních vybití, může být masturbace málo častá, či vůbec žádná.)

U vdaných i svobodných muslimských žen v Africe a ve východní Asii je masturbace tak běžnou záležitostí, že je považována za národní zvyk a obyčej, píší ve své knize Kolébka erotiky A. Edwards a R. E. L. Masters. "Tření" a "drcení" je považované za přirozený projev ženského sexuálního chování a ženská vášeň je odhadovaná jako desetkrát větší než mužská.

Z takové úvahy vychází i tvrzení, že jednu ženu uspokojí jen deset mužů. To zase vede k teorii, že žena věrná jednomu muži by měla čas od času masturbovat, aby byla plně spokojená. Traduje se dokonce, že francouzští vojáci před odchodem do války svým ženám opatřovali vibrátory, aby zabránili cizoložství v době své nepřítomnosti.

Nejméně vášnivé ženy

Moralisté a muži posedlí svou mužností často a rádi tvrdí, že ženy mají jen velmi slabé nebo neexistující sexuální cítění. Tvrdil to dokonce i Sir William Acton, který v devatenáctém století napsal několik sexuologických publikací. Od té doby byl liberály už mnohokrát zavržen.

Napsal například: "Většina žen (naštěstí pro ně) se sexuálním cítěním nijak zvlášť nezaobírá. Nejlepší matky, manželky a hospodyně vědí o sexuálním chtíči jen málo, nebo vůbec nic. Láska k domovu, dětem a domácím povinnostem jsou jejich jedinou vášní."

Skromná žena málokdy vyžaduje sexuální uspokojení i pro sebe samotnou. Podvoluje se svému manželovi, ale daleko raději by byla osvobozena od jeho pozornosti. Sir Acton ve svých tvrzeních šel až tak daleko, že prohlásil: "Nutit ženě sexuální pocity je hnusné hanobení." Připouštěl ovšem, že ženy z nižších tříd by možná takové emoce mít mohly.

Příště: Orgasmus.