Tak popisují současný stav tvůrci studie o sexuálním obtěžování ve firmách v ČR ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR - Gender & sociologie a Centra pro výzkum veřejného mínění na zadání ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Sexuální obtěžování považují české zákony za diskriminaci od roku 2004.

Jak sexuální obtěžování na pracovišti také vypadá, ukazují na konkrétním příkladu muže: Všem kolegyním zásadně tyká, oslovuje je kočko nebo slunce pouště, dotýká se jich. Kolegové v čele s ředitelem - kterému v kanceláři visí kalendář s nahotinkami - hodnotí chování svého druha shovívavým konstatováním, že on je prostě takový a jiný nebude.

Ačkoliv většinu žen jeho chování obtěžuje, on ani jeho kolegové si vůbec neuvědomují, že se dopouští sexuálního obtěžování. V naší společnosti je totiž sexuální obtěžování často vnímáno jen jako umělý problém, jehož význam se zbytečně přeceňuje.

Vedou vtípky

Častěji než muži se se sexuálním obtěžováním setkaly ženy - téměř 28 procent. Z toho 13 procent osobně,15 procent o něm slyšelo. Z mužů se se sexuálním obtěžováním setkalo 22 procent, z toho čtyři procenta osobně a 18 procent z doslechu. Dotazováno bylo 362 mužů a 408 žen.

Nejčastější formou obtěžování jsou sexuálně podbarvené vtipy a řeči. Setkává se s ní v současnosti přes 21 procent lidí.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Zažili jste sexuální obtěžování na pracovišti?

Následují narážky na soukromý život, ukazování erotických časopisů, sexuálně orientované poznámky, posílání lechtivých obrázků e-mailem, okukování či milostné vztahy. Těžšími formami je nechtěný fyzický kontakt, sexuální návrhy a pobídky a návrhy na schůzku přes vyjádřený nezájem. Setkala se s nimi zhruba pětina české populace.

"Alarmující je fakt, že v 15 až 23 procentech případů jsou iniciátory tohoto chování nadřízení muži," dodávají tvůrci studie.

Jen jedno trestní oznámení

Podle šetření všechny tyto formy vadí ženám v práci častěji než mužům. Například sexuálně podbarvené řeči vadí v každém případě 42 procentům žen, ale jen 21 procentům mužů. Když mohli respondenti zvolit i odpověď vadí jak kdy, záleží na okolnostech, ukázalo se, že sexuálně podbarvené řeči vadí 86 procentům žen.

K domluvě od nadřízeného došlo pouze v devíti případech ze 168, v 16 případech si to vyříkali aktéři sami, v 18 případech iniciátor podle respondentů "dostal přes hubu". Pouze v jednom případě došlo k trestnímu oznámení. Ve 13 případech se situace neřešila nijak, protože si nikdo nestěžoval.

Pokud dojde k odchodu ze zaměstnání pro sexuálním obtěžování, pak častěji odejde ze zaměstnání oběť (15 případů), než pachatel (5 případů).