Celkem 63 procent padesátnic považuje sex za důležitý. Význam sexuálního života však klesá s věkem. Zatímco ve skupině žen od 50 do 54 let považuje sex za důležitý 71 procent respondentek, ve věku od 55 do 60 let je stejného názoru již jen 57 procent z nich. V hodnocení vlastního sexuálního života pak vyjádřily spokojenost téměř tři čtvrtiny padesátnic. U většiny z nich (55 procent) ale šlo jen o mírnou spokojenost. Velmi spokojeno bylo jen 17 procent žen této věkové skupiny.

Důvody nespokojenosti byly různé. Nespokojenost s partnerem byla častější u žen, které přiznaly důležitost sexu. Naopak skupina žen, která považovala sex za méně významný, hovořila nejčastěji o snížené potřebě sexu, nechuti a nezájmu o sex, neschopnosti dosáhnout orgasmu a často se objevovaly i nepříjemné pocity při styku a bolestivost. Šlo častěji právě o ženy trpící příznaky menopauzy. Nespokojenost v partnerském sexuálním životě byla však zhruba stejně častá ve skupině žen užívajících nějaké přípravky na zmírnění klimakterických potíží i u žen bez léčby.

Projevy přechodu na sobě pozoruje 80 % padesátnic

Podle průzkumu na sobě 80 procent padesátnic pozoruje alespoň nějaké projevy přechodu, nejčastěji návaly horka, pocení, nespavost a také psychické potíže, jako je zvýšená nervozita či podrážděnost. Po rozličných typech preparátů na zmírnění těchto příznaků přitom ale sáhne jen polovina z nich. Hormonální léčbu užívá celkem čtvrtina žen mezi padesátkou a šedesátkou.

Ačkoliv poruchy sexuální chuti trápí ženy častěji než například bolestivost nebo nepříjemné pocity při styku, nevedly by většinu žen k vyhledání odborné pomoci u lékaře. Zatímco při bolestivosti by se více než tři čtvrtiny žen obrátily na lékaře, při neschopnosti dosáhnout orgasmu nebo snížené potřebě sexu by to byla jen necelá pětina.

Polovina žen má zábrany hovořit s gynekologem

Asi polovina žen po padesátce přiznala, že pociťuje zábrany hovořit s gynekologem o svých problémech v sexuálním životě spojených s obdobím přechodu. Čtvrtina příznaky považuje za normální projev stárnutí, který není potřeba řešit. Pětina se o nich stydí mluvit a 14 procent žen si nemyslí, že by jim byl lékař schopen účinně pomoci.

Komunikační zábrany jsou častější u pacientek gynekologů - mužů než u pacientek navštěvujících lékařky. Výrazně častější nechuť komunikovat byla zaznamenána mezi ženami, které trpí některými z příznaků menopauzy. Pouze třetina žen uvedla, že o svých sexuálních problémech s lékařem již hovořila.