Vědci rozdělili zkoumané ženy do dvou skupin. První skupina studentek dostala za úkol hrát počítačovou hru, kterou - aniž by to pozorované ženy věděly - nešlo vyhrát. Do místnosti byl během tohoto experimentu vpuštěn laboratorně vytvořený zápach.

Vůně asociovala frustraci

Stejným ženám byla posléze zadána série slovních testů, které vyplňovaly ve třech různých místnostech. V první místnosti byla stejná vůně jako během počítačové hry, ve druhé byla nová vůně a jedna byla zcela bez zápachu. Vědci zjistili, že ženy, které psaly test v místnosti se stejnou vůní jako předtím, strávily řešením problémů prokazatelně méně času.

"Vykazovaly známky neochoty zamyslet se nad složitějšími problémy," řekla Rachel Herzová, docentka psychologie na Brownově univerzitě. Vědci ze zmíněných poznatků vyvodili, že studentky asociovaly zápach v místnosti s frustrací a měly tudíž menší vůli vytrvat.

Druhá skupina žen, která v místnosti se zápachem pouze sledovala video a nebyla nucena hrát onu počítačovou hru bez možnosti vyhrát, si v následném slovním testu počínala dobře.

Mozek si vůně spojuje s prožitky

Tim Jacob z fakulty přírodních věd univerzity v Cardiffu pro BBC k závěrům studie prohlásil: "Čichové smysly leží v mozku hned vedle paměti. Asociační vazby mezi zkušenostmi a prožitky jsou v mozku velmi silné. Některé pachy mohou zesílit nějaký náš zážitek či pocit."

Studie byla představena na každoročním setkání asociace pro chemoreceptorové vědy (Association of Chemoreception Sciences) na Floridě.