"K moderním způsobům zabránění těhotenství patří i nízkohormonální antikoncepční přípravky, například antikoncepční náplast. Obsahuje dva druhy hormonů - gestagen a estrogen," uvedla lékařka Vladimíra Paseková.

"Koncentrace hormonů dostatečně chrání před otěhotněním a zároveň minimálně zatěžují ženský organizmus. Účinné látky se postupně uvolňují přes kůži přímo do krevního oběhu, takže nedochází k výkyvům v hladině hormonů, jako to bývá u antikoncepčních pilulek," doplnila.

Klinické studie prokázaly, že používání antikoncepční náplasti hmotnost nezvyšuje. U téměř 80 procent žen, které antikoncepční náplast používaly po dobu jednoho roku, nedošlo k žádné změně hmotnosti. U zbylých 20 procent došlo k mírným poklesům či nárůstům hmotnosti. Tyto změny jsou však, především u mladších dívek, dány přirozeným tělesným vývojem.

Další výzkum porovnával změny hmotnosti u skupiny žen používajících antikoncepční náplast s kontrolní skupinou, která si lepila placebo (náplast bez hormonů). Z výsledků vyplynulo, že ve změnách hmotnosti žen, které používaly skutečné a placebové antikoncepční náplasti, nebyl žádný rozdíl. Zvýšení o více než 10 procent zaznamenalo dokonce vyšší procento žen, které používaly placebo.

Co si ale počít, pokud přibýváte na váze? "Nedávejte vinu antikoncepci, jezte zdravě a s mírou, hýbejte se a hlavně hlídejte, aby příjem energie byl nižší než jeho výdej," poradila Martina Piskorová, koordinátorka ženského magazínu.