Výzkum, jehož výsledky budou prezentovány na konferenci v Kodani, by mohl rovněž otevřít další cestu k terapeutickému klonování, které by mělo pomoci s řešením dalších zdravotních problémů.

"Ukázali jsme, že můžeme vyvinout základní zárodečné buňky. To jsou ty buňky, z nichž se vytváří spermie či vajíčka v závislosti na pohlaví jedince," prohlásil reprodukční biolog Sheffieldské univerzity Harry Moor. Jeho tým sice ještě při pokusech, k nimž byly použity kmenové buňky z darovaných embryí, sperma nezískal, věří však, že se tak už brzy stane.

Kdyby se technologie propracovala a prokázalo se, že je bezpečná, mohla by znamenat řešení problémů u lidí, kteří nejsou schopni spermie či vajíčka sami produkovat. Podle některých zdrojů by uměle vytvořené spermie a vajíčka mohly být používány již za deset let.

Moor si rovněž od výzkumu slibuje pokrok v otázce terapeutického klonování. "Jednou z překážek pro rozvoj terapeutického klonování je to, že vajíčka pro tento proces nyní musí být darována ženami. Kdybychom mohli používat zárodečné kmenové buňky k vytvoření více vajíček, mohli bychom je pak používat pro terapeutické klonování," uvedl vědec.

Terapeutické klonování, při němž jsou lidská embrya klonována pro získání kmenových buněk k léčení jiných lidí a následně pak zničena, nyní vzbuzuje řadu kontroverzí.