"Přátelství je více než rodina důležitým faktorem emocionálního a psychického zdraví. Rozhovory a kontakty s lidmi, o které se člověk zajímá, se kladným způsobem odrážejí ve zdraví," uvedla vedoucí vědeckého týmu Lynne Gilesová. Prospěšný účinek přátelství považují australští badatelé za důsledek skutečnosti, že přátele si člověk narozdíl od rodiny aktivně vyhledává.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Máte hodně přátel?

Badatelé analyzovali údaje z dlouhodobého australského výzkumu o stárnutí. Zaměřili se především na zdraví, životní podmínky a délku života 1500 osob starších 70 let. Sledovaných lidí se v pravidelných intervalech dotazovali osobně i telefonicky na jejich kontakty s přáteli, rodinou, příbuznými a známými.

Při rozboru výsledků zjistili, že úzký kontakt s dětmi a příbuznými měl na délku života sledovaných lidí jen nepatrný vliv. U osob, které pěstovaly silné přátelské kontakty, však zjistili, že jejich úmrtnost byla v období deseti let téměř o čtvrtinu nižší než u ostatních. "Přátelské vztahy, které jsou výrazem dobrovolnosti, měly v porovnání s danými vztahy s dětmi a příbuznými zřetelně kladný účinek na délku života," uvedla Gilesová.