Příspěvky na děti byly zavedeny v roce 2004, aby se pokles porodnosti zastavil.

Profesor Peter McDonald, demograf z australské univerzity připomněl, že nyní na jednu ženu statisticky připadá 1,77 dítěte, dříve to bylo 1,73.

Loni se počet Australanů zvýšil o sto tisíc, nepočítaje imigraci. Přestože jsou čísla uspokojivá, profesor předpovídá větší růst porodnosti a zároveň větší výhody pro páry, které se rozhodnou mít dítě.