K tomuto závěru profesor Laub dospěl při studiu životních osudů pěti stovek mužů, kteří se v minulosti dostali do potyčky se zákonem.

"V mnoha případech se z nich po svatbě stali odpovědní otcové rodin," zdůraznil při svém vystoupení na univerzitě v Jeně.

Hlavní příčinu jejich přerodu vidí v drastické změně životního prostředí a dosavadních návyků. Obdobně jako slib daný nevěstě na ně ovšem dokáže ještě zapůsobit stěhování nebo válka.