Ind o svůj penis přišel hlavně kvůli svému sukničkářství, které se již delší dobu nelíbilo jeho manželce. Kromě toho hodně pil a žena začala uvažovat, že mu uštědří pořádnou lekci. Pověstná kapka přetekla, když si muž přivedl domů prostitutku.

Žena pak jednu noc vyčkala, až hříšník usne, svázala mu ruce a kuchyňským nožem mu uřízla pohlavní orgán.

Týmu, který vedl lékař A. Singh, se ale povedlo orgán rychle pacientovi přioperovat. Singh však upozornil, že je zatím příliš brzy na to, aby odhadnul, zda bude moci vést Ind zcela normální pohlavní život. "Musíme počkat, pak se uvidí," řekl lékař.