55% sdělení o názorech a postojích jiného člověka se k nám dostává skrze řeč těla. 38% zjistíme díky tónu, rychlosti a modulaci hlasu. A pouhých patetických 7% je výsledkem toho, co skutečně říkáme.

To neznamená, že byste měli na večírcích přestat vést hovory o vaší úžasné kolekci motýlů či vášni pro hlemýždě (obsah bude klíčový později), ale znamená to, že musíte ihned napravit svoji řeč těla. Jinak se "žádaný protějšek" nebude vůbec namáhat se zjišťováním, jak moc fascinující ti vaši hlemýždi jsou.

Další znepokojivá fakta

Přestože jste s osobou, která se vám zalíbila, ještě nepromluvili, ona už si utvořila 80% z názoru na vás jen tím, jak sledovala vaši chůzi a postoj. Může se zdát, že takové prvotní dojmy o jiné osobě jsou urážlivé a příliš rychle utvořené. Faktem však bohužel zůstává skutečnost, že téměř každý aspekt naší osobnosti je znatelný z našeho vzhledu, držení těla a způsobu, jakým se pohybujeme.

Jak tedy poznat, zda naše tělo vysílá ty správné signály? A hlavně, což je možná ještě důležitější, jak si vysvětlit signály toho druhého? Naučte své tělo komunikovat. Naučte se rozeznat 5 tajných sexuálních signálů, naznačujících, že s vámi někdo flirtuje.

Pohledy

Díváme-li se na člověka, se kterým si nejsme blízcí (například při obchodní schůzce), naše oči provedou těkavý pohyb: podíváme se z očí do očí a poté přes kořen nosu.

S přáteli se naše pohledy pohybují ve tvaru trojúhelníku. Díváme se z očí do očí, ale také o trochu níž tak, aby náš pohled zahrnul i nos a ústa.

Jakmile začneme flirtovat, trojúhelník se ještě zvětší. Rozšíří se o pohled na spodní část těla druhé osoby. Čím intenzivnější se flirtování stává, tím více se lidé vzájemně dívají do očí a na ústa. Dívá-li se někdo na vaše ústa, když mluvíte, pravděpodobně se vám to zdá velmi sexy, protože přemýšlíte, zda si ten druhý představuje, jaké by to bylo, kdyby se s vámi líbal. A to je přesně to, na co ta druhá osoba myslí, když se na vaše ústa dívá.

Zrcadlení

Zrcadlení odlišuje dobrý flirt od úžasného flirtu. Nic vás nesblíží rychleji a účinněji, než zrcadlení něčího chování. To jednoduše znamená, že budete dělat přesně to, co ta druhá osoba. Nakloní-li se k vám, aby vám řekla něco intimního, nakloňte se k ní také a pošeptejte jí něco. Zakloní-li se v sedačce a zadívá-li se vám do očí, udělejte to samé. Sedne-li si s hlavou v dlaních, napodobte ji.

Teorie zrcadlení je založena na tvrzení, že se nám líbí lidé, kteří nám jsou podobní. Dělá-li jiný člověk to samé, co děláme my, máme pocit, že jsme naladěni na stejnou vlnu.

Při zrcadlení však musíte být opatrní. Napodobujte pouze pozitivní řeč těla. Zachyťte jen styl, nenapodobujte vše přesně jako opičky v zoologické. A obecné pravidlo je, že musíte počkat alespoň 50 sekund, než začnete jednotlivá gesta a postoje napodobovat.

Blesková signalizace obočí

Když se poprvé setkáme s někým, kdo se nám líbí, naše obočí se zvedá a zase klesá. Pokud se líbíte i vy jemu, jeho obočí se také nadzvedne. Nikdy jste si toho nevšimli? To není divu. Celý tento proces trvá jen pár sekund. Tento nevědomý posunek dělají lidé po celém světě. Někteří odborníci o něm prohlašují, že je to nejrychleji rozpoznatelné neverbální znamení, které signalizuje přátelský postoj.

Trik je v tom, počíhat si na toto gesto, když poznáte někoho nového, kdo se vám líbí. Chcete-li někomu dát najevo, že se vám líbí, držte vaše obočí zvednuté déle než jednu sekundu a schválně jej zvedejte, díváte-li se vzájemně do očí.

Ukazování

Pozorujte, co dělají ruce a nohy vašeho kýženého protějšku. Lidé mají totiž tendenci ukazovat na ty, kteří se jim líbí. Stává se totiž, že pokud se nám někdo líbí, podvědomě na něj ukazujeme svýma rukama, nohama či prsty. Je to další neúmyslný indikátor značící náš zájem o jinou osobu. Ta si toho často podvědomě všimne, ale neví vlastně přesně proč.

To znamená, že pokud se vám líbí nějaký člověk v rohu, stačí se k němu natočit tělem. Ani nemusí proběhnout oční kontaktáž a on už ví, že se zajímáte.

Mrkání

Pokud se člověku líbí to, co vidí, jeho zornice se automaticky rozšíří a zvýší se frekvence mrkání jeho víček. Chcete-li zvýšit pravděpodobnost svého úspěchu, zkuste zvýšit frekvenci mrkání u druhé osoby tím, že sami začnete mrkat více. V případě, že se té druhé osobě líbíte, bude se snažit udržet rytmus vašeho mrkání. Díky tomu budete synchronizovaní a tím vzájemně ještě více přitahováni.

Pravidla pro využití předchozích rad

Než poběžíte vyzkoušet nově nabyté znalosti do nejbližšího baru, přečtěte si ještě pravidla jazyku těla:

Nikdy nesuďte jen podle jednoho příznaku. Sedí-li schoulený člověk s rukama zkříženýma na prsou, často to znamená, že se snaží emocionálně ochránit a odhánět od sebe ostatní lidi. Může to ovšem také znamenat, že je mu prostě jenom zima, měl smolný den nebo si polil tričko.

Nedělejte předčasné závěry, radši pořádně sbírejte a zkoumejte signály, které protějšek svým chováním vysílá. Odborníci na řeč těla věří na "pravidlo čtyř". To znamená, že musíte vysledovat alespoň 4 signály řeči těla, které říkají to stejné, abyste si mohli být jisti, že je váš závěr správný.