"Rozvedené ženy chtěly naopak uzavřít sňatek pouze v deseti procentech případů a ve více než dvou třetinách případů byly rozhodnuty se znovu nevdat. Mezi muži měla v úmyslu znovu sňatek uzavřít celá čtvrtina dotázaných," uvedlo CVVM.

Nové manželství nechce žádný z oslovených vdovců a jen čtyři procenta vdov.

Nejčastějším důvodem pro uzavření manželství jsou pro většinu lidí děti. Kvůli nim by svému partnerovi řekla ano polovina dotázaných. Třetina lidí by manželství uzavřelo pro, že "ve dvou se to lépe táhne". Pětina si myslí, že uzavřít manželství je normální a běžné, a proto by to také udělali.

Jak lidé touží uzavřít manželství v závislosti na stavu a pohlaví
stav ano ne neví
svobodná 81 4 15
svobodný 64 11 25
rozvedená 10 69 21
rozvedený 25 52 23
vdova 4 92 4
vdovec 0 93 7
zdroj: CVVM