Ve schopnosti rozpoznat vhodného partnera jsou výborní homosexuálové, kteří podle vůně poznají jiné gaye, vyplývá mimo jiné ze studie Monellova smyslového centra v americké Filadelfii, která bude publikována v časopise Psychological Science. Autoři zjistili, že homosexuální muži a ženy preferují jiné vůně, než je tomu u jejich heterosexuálních protějšků.

Jiný výzkum švédských vědců zaměřující se na skenování mozku pak ukázal, že chemikálie z mužského potu stimulovala mozek homosexuálních mužů úplně stejně jako mozek heterosexuálních žen. Přirozené vůně, feromony, často nejsou vnímány vědomě, avšak již dlouho se má za to, že nejspíš výrazně ovlivňují naše jednání.

Vědci Monellova centra zkoumali reakce 82 mužů a žen na vzorky potu 24 dobrovolníků různého pohlaví i sexuální orientace. Libost určité vůně se výrazně lišila u gayů a lesbiček a jejich heterosexuálních kolegů. Gayům se zamlouvala vůně jiných gayů a heterosexuálních žen. Naopak heterosexuálním mužům vůně gayů nebyla příjemná, podobně tomu bylo i mezi heterosexuálními ženami a lesbičkami.

Podle šéfa výzkumu Charlese Wasockiho zjištění podporují tvrzení, že preferování určitého pohlaví má jistý biologický podklad v tom, jak tělo produkuje a vnímá tělesné vůně.

Švédští vědci z Karolinska Institute ve Stockholmu zase zkoumali, jak mozek reaguje na dvě látky, o nichž se má za to, že fungují jako feromony - tedy určitý testosteronový derivát (AND) a estrogenu se podobný steroid (EST).

Vědci požádali 36 heterosexuálních a homosexuálních mužů a žen, aby si přičichli k oběma vzorkům a k dalším běžným vůním, zatímco jejich mozek byl sledován přístroji. Výsledky ukázaly, že AND vyvolával reakci u homosexuálních mužů a heterosexuálních žen, zatímco u heterosexuálních mužů nikoli. EST zase působil pouze na heterosexuální muže.