Mandragoru zmiňuje už Starý zákon a používá se dodnes.

Nejstarší afrodisiaka

Rostlina příbuzná bramboře má velký tmavě hnědý kořen a malý červený plod. Obsahuje alkaloidy, a to například atropin (prudce jedovatý alkaloid, jenž se hojně používá v očním lékařství, protože udržuje po dlouhou dobu maximálně rozšířenou zornici) V malých dávkách působí jako narkotikum, ve větších dávkách ale může zabít.

Pro sběr této rostliny existovala ve starověku přesná pravidla. Plinius, starořímský polyhistor a autor rozsáhlého encyklopedického díla Přírodověda, napsal, že kořeny rostliny mají tvar lidských genitálií, což vysvětluje, jak vznikla myšlenka, že mandragora účinkuje jako afrodisiakum.

Dalším velmi starým afrodisiakem je kantarid, o kterém psal už Aristoteles. Jeho aktivní prvky se extrahují z uschlých a zpráchnivělých těl brouků puchýřníků, hnědých nebo modravých tvorů objevených na jihu Evropy.

V Asii za nejúčinnější afrodisiakum považují mystickou orientální rostlinu ženšen. Tu moderní obchodníci se sexuálními pomůckami prodávají v tabletkách nebo zamíchanou do vína. Na Dálném východě je ženšenové víno považované za stejně silný nápoj jako je vodka. Kořeny ženšenu se v sudech louhují nejméně tři roky. Spotřebitelům se doporučuje požít jednu skleničku, než půjdou do postele.

Nejpodivnější afrodisiaka

Navrátit upadající sexuální síly má za cíl celá řada těch nejpodivnějších lektvarů a léků. Některé rostliny byly za tímto účelem používány hlavně pro svou podobnost s lidskými genitáliemi. Jedněmi z nejzvláštnějších typů afrodisiak jsou však ta, která obsahují prvky kanibalismu.

Je všeobecně známé, že ke zvyšování lidské potence byly často používány zvířecí orgány a krev. Například jeden čínský císař choval stádo jelenů, aby mohl pro zvýšení své mužnosti pít jejich krev.

Často se však objevoval názor, že sexuální síly zvýší i konzumování částí lidských těl. S tímto cílem lidé hltali menstruační krev, placentu či genitálie. Populární byla i konzumace spermatu. (Recept: semeno mladého mužného jinocha smíchejte s exkrementy jestřábů či orlů . Konzumujte ve formě granulí.) Čínští eunuchové snažící se o regeneraci svých ztracených orgánů s nadějí pojídali teplé mozky čerstvě popravených zločinců.

Příště: Nejkomplikovanější kúra frigidity a Nejpodivnější druh přitažlivosti