Psychologové sice tvrdí, že někdy bývá potřebná, záleží ovšem na tom, jak je vedena. Protože každý regulérní souboj má svá pravidla, měla by ho mít i domácí bouřka. Neuškodí se nad nimi trochu zamyslet. Určitě to prospěje přímým i nepřímým účastníkům.

  • Je to sice těžké, ale snažme se hádku aspoň trochu naplánovat. Nikdy tuto akci nepodnikáme s pocitem únavy. Jestliže se necítíme fit, raději za sebou zavřeme dveře, pro jistotu raději nemluvíme a vyčkáme příhodnější chvíle.
  • Jakmile zjistíme, že situaci už nelze zastavit, připravíme si rychle nějaký studený nápoj, jsou-li přítomny děti, pošleme je ven.
  • Diskutujme výlučně o věcech partnerského soužití, nezatahujeme do tématu výčitky, které se týkají příbuzných, kolegů, přátel a známých. Pokud je na naši adresu vysílá protějšek, nereagujeme.
  • Pozorně posloucháme, co říká partner, a snažíme se vžít do jeho situace. Nemá-li dojít k nesprávnému výkladu slov, formulujme je jasně a srozumitelně.
  • Zásadně nepřipomínáme staré hříchy a konflikty už dávno vyřešené. Jenom tak oddalujeme úspěšné vyřešení aktuální neshody.
  • Není fér zasahovat partnera v nejcitlivějším místě. Každý jsme v něčem obzvlášť lehce zranitelný. Napadení tohoto druhu přinese následky, které se pak jen velmi obtížně odstraňují.
  • Vždycky si zachovejme chladnou hlavu, nezvyšujme hlas, vyvarujme se prudké gestikulace a především fyzického násilí. I pouhý náznak v našem protihráči vyvolá bouři emocí.
  • Zapomeňme na jakoukoliv ironii či sarkasmus. Tento způsob partnerských dohadů má ničivé účinky a jako vždy se tím nic nevyřeší.
  • Jestliže protihráč používá jako zbraň jedovatost, raději zmlkneme a počkáme, až změní taktiku.
  • Nikdy nevnucujme svůj názor příliš radikálně. Konečné vyřešení problému musí být společné a dobrovolné. Alespoň by o tom měl být méně obratnější protějšek přesvědčený.

 

Při splnění těchto podmínek pro vedení hádky zpravidla nehrozí nebezpečí vleklých neshod. Ty mají často za následek nejen zhoršení kvality vztahu, ale u slabších jedinců také duševního a fyzického zdraví.