"Z tisícovky žen se 175 nikdy neprovdalo, 110 se rozvedlo a 180 činí počet vdov. Všechny v současnosti žijí osaměle," řekl vedoucí průzkumu Anatolij Višněvskij.

Višněvskij upozornil, že i v Rusku se projevuje trend, kdy se ženy vdávají později než v minulosti. Zatímco počátkem devadesátých let se Rusky vdávaly v průměru ve dvaadvaceti letech, nyní je to o rok později. Navzdory této skutečnosti nadále platí, že se Rusky i dnes vdávají dřív než západoevropské a americké ženy.

Z nejnovějších statistických údajů také vyplývá, že na tisíc mužů připadá v Rusku 1147 žen. K vyrovnání poměrů zřejmě nedojde ani v příštích letech, protože mužů se rodí méně než žen a navíc umírají dřív než ženy. Sociologové proto spíš počítají se zhoršením demografické situace. Pokles počtu obyvatelstva Ruska začal v roce 1992 a od té doby se tato tendence nezměnila.