Ian Shrirer se domnívá, že mužům pohlavní styk krátce před vrcholovými turnaji či závody škodí. Své domněnky opřel o dlouholetou studii a mnoho testů. Ze závěrů podle něj jednoznačně vyplynulo, že sexuální splynutí oslabuje vrozenou agresivitu, která je nutná k podávání špičkových výkonů, respektive k překonávání rekordů.

Zároveň však kanadský vědec zdůraznil, že jeho tvrzení platí pouze u sportovců mužského pohlaví. Naopak příslušnice slabšího pohlaví, které se v noci před rozhodujícím střetnutím se soupeřkami oddávaly sexu, pak druhého dne na hřištích či závodištích prý doslova zářily.