Když ze svatby ve vesnici Šivšankar Dham ve státě Uttarpradéš na poslední chvíli zběhl ženich, vdavekchtivá Suggi nepodlehla panice a vyzvala dobrovolníky z obecenstva, aby se u ní hlásili jako náhradníci.

Na svatbě trvala

"Kdokoli bude ochoten si mě vzít, nechť laskavě zaujme uvolněné místo po mém boku," řekla Suggi. Předstoupil jen jeden statečný muž a pár byl během několika minut oddán, informoval indický list Hindustan Times.

Balram z nedaleké vesnice Maklakher se nabízené příležitosti nezalekl a chytil ji přímo za pačesy. Rodiče nevěsty jej okamžitě schválili jako svého zetě. Balram prý bude Suggi věrným manželem, dokud je smrt nerozdělí.

Ženich na útěku se později hájil tím, že nevěsta, s níž předstoupil k oltáři, nebyla dívkou, s níž měl svatbu domluvenou. Když si to uvědomil, vzal nohy na ramena. Ve stejný okamžik jej začalo honit celé jeho příbuzenstvo, ale hbitý jinoch se rodině po krátké šarvátce vysmýkl.