1. fáze - Zamilování se

V období zamilovanosti je naše tělo zaplaveno hormony, jako je dopamin, oxytocin, serotonin, testosteron, estrogen, tedy hormony lásky. V tento čas se cítíme naprosto skvěle a máme plno plánů do budoucnosti.

Představujeme si, že se splní naprosto všechny naše touhy, uspokojí veškeré potřeby a tedy vše, o čem jsme kdy snili, a co naše starší vztahy nedokázaly naplnit. V ten čas jsme si naprosto jisti, že naše láska vydrží navždy.

2. fáze - Příprava na partnerství

V této fázi se začíná vzájemná láska prohlubovat a jedinci začínají utvářet skutečný pár. Partneři si v tento okamžik nejčastěji pořizují děti, které vztah upevňují. Při výchově dítěte se pár více propojuje a rozvíjí.

Jedná se o období vzájemné radosti a společného trávení času. Partneři se o sobě vzájemně dozvídají, co má druhý rád či nerad a společně si tak obohacují nejen své individuální životy, ale i společný život.

Přestože už v této fázi skončilo bláznivé období zamilovanosti, mezi partnery to stále jiskří - vzhledem k hlubšímu propojení jim je spolu možná ještě lépe než předtím. Divokost nahradilo uspokojení a bezpečí. Jedinci se cítí milovaní, opečovávaní, oceňovaní a očekávají, že přesně takto se budou cítit navždy.

3. fáze - Rozčarování a nepochopení

V tomto období se většina partnerů přestává cítit dobře. Najednou jako by se naprosto vše začalo kazit a vztah jako takový byl víc a víc obtěžující. Jedinci se cítí málo milovaní a celkově opomíjení. Často je tak přepadává pocit, že jsou uvězněni v něčem, kde být nechtějí a touží po něčem jediném, po úniku a vysvobození. Ne náhodou se většina vztahů v tomto období zhroutí.

Ze šťastných a spokojených partnerů se záhy stávají podráždění, rozzlobení a zranění jedinci. Začínají tak hledat nejrůznější úniky v podobě zaneprázdněnosti v práci, ve svých vlastních koníčcích apod. Úlevu a spokojenost doma jim to ale obvykle nepřináší.

Začínají se tak sami sebe ptát, kde je ten druhý, kterého tolik milovali? Proč se ze všeho hezkého stalo něco tak špatného a neuspokojujícího a touží čas vrátit zpět.

Když to jeden z nich okamžitě nevzdá, často partneři ve vztahu pokračují, ale víceméně ze setrvačnosti a tedy bez skutečného pocitu štěstí a důvěry. Ne náhodou se pak u jedinců začínají objevovat nejrůznější zdravotní či psychické problémy.

Pozitivní stránkou této fáze je, že o sobě jedinci ztratí většinou veškeré iluze a začnou na druhém oceňovat jeho skutečné přednosti a nejen vysněné záležitosti, které s realitou neměly mnohé společného.

Pokud partneři překonají tuto krizi, pak většinou zjistí jádro problému, proč se spolu najednou necítili šťastní a mohou dál pracovat na rozvoji vztahu.

4. fáze - Vytvoření skutečné a trvalé lásky

Vztahy se většinou dostávají do krize z důvodů, které si samotní jedinci nesou ze svých rodin, ze svého dětství. Jak ukazují vědecké studie, dětská traumata ovlivňují naše fyzické, emociální, ale i relační zdraví. Dopady z těchto traumat se tak mohou projevit o mnoho let později, kdy už jedinci žijí své vlastní životy a vztahy.

Pokud si partneři začnou vzájemně pomáhat v porozumění si a společně si budou léčit své rány, pak se i jejich vzájemný vztah začne léčit a začnou objevovat skutečné projevy dlouhodobé a pravé lásky.

Čím více začnou toho druhého přijímat takového, jaký ve skutečnosti je, se všemi jeho nedostatky, tím hlubší lásku spolu prožijí.

5. fáze - Společnou silou měníte svět

Všude kolem nás je spousta zlého a špatného. Každý pár má v tento čas příležitost využít svou vzájemnou sílu k řešení některých aspektů světových problémů, které se přímo dotýkají jeho životů. Kdo jiný by to měl učinit než ten, kdo našel mír a klid ve svém vlastním vztahu.

„Pokud se ve vztazích naučíme překonávat vzájemné rozdíly a nalezneme skutečnou a trvalou lásku, pak můžeme mnohem účinněji pracovat na vytváření lepších vztahů ve světě,” uzavírá na svém blogu psychoterapeut Jedi Diamond.