Chyba se stala již při narození třiadvacetileté matky, která se sice jmenuje Claudia, ale na úřadě byla omylem zapsána mužská podoba jejího jména, tedy Claudiu. Automaticky dostala i mužské rodné číslo a úředně tudíž není ženou, nýbrž mužem. Chyby si nikdo zřejmě nevšimnul, pokud ano, nikdo se jí podrobně nezabýval.

"Následkem této chyby ale je, že nyní syn nemůže být řádně zapsán do matriky s matkou-mužem," prohlásil šéf sociální politiky v župě Ialomitsa Nicolae Badea.

Tvrdí, že podle zákona musí nyní matka-muž projít oficiálním zdravotním testem, který dokáže její-jeho pravou identitu. Ukáže-li se, že je ve skutečnosti ženou, obdrží nové doklady a bude se moci dostavit na matriční úřad, kde jí zapíší syna.

List napsal, že mladá maminka požadovala nápravu chyby bez jakýchkoli testů a okamžité zapsání svého syna do matriky. Když jí to úřady odmítly, naštvala se a přestala s nimi komunikovat.