Muži se poprvé ženili nejčastěji ve 29 letech, ženy ve 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale příliš nemění, loni dosáhl 32,2 roku u mužů a 29,8 roku u žen.

Z dlouhodobého hlediska počet sňatků v historii značně kolísal, ovlivňovaly jej zejména události jako světové války nebo hospodářská krize 30. let.

„Rapidní zlom představoval začátek 90. let a s ním změna životního stylu. Nastalo odkládání sňatků do pozdějšího věku," vysvětluje předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Trend poklesu celkového počtu svateb se ale v posledních letech zastavil. Minima bylo dosaženo v roce 2013, kdy bylo uzavřeno 43 499 sňatků. Od té doby počet každý rok vzrostl. „Nadneseně se dá říci, že sňatky přicházejí opět do módy," upozorňuje Rojíček.

Více než dvě třetiny sňatků uzavřely páry, v nichž oba snoubenci vstupovali do manželství poprvé. Z opačného spektra zaznamenal ČSÚ několik zajímavostí. „Ve čtyřech případech se muž ženil pošesté. Vždy mu bylo více než 50 let. Jedna žena se loni dokonce vdávala poosmé," dodává předseda ČSÚ.

Kdy se lidé nejčastěji berou

Nejoblíbenějšími měsíci pro uzavírání sňatků jsou ty letní. Od června do září se loni konalo 68 procent svateb. Zcela logicky směřují lidé sňatky do období, kdy je hezky. Z historických důvodů i pověr byl dříve neoblíbený květen, poslední dobou se to ale mění.

Z hlediska dnů v týdnu je nejoblíbenější sobota. Lidé si také rádi vybírají k uzavření manželství atraktivní data. Za poslední dobu bylo nejúspěšnější 7. 7. 2007, které tehdy navíc vyšlo právě na sobotu a konalo se 4406 svateb. Loni byla nejsilnějším dnem sobota 9. září s 2096 sňatky.

Svatby v zahraničí

Více než tři procenta sňatků českého občana s bydlištěm v ČR byla uzavřena v zahraničí.

„Je to dáno dvěma faktory. Buď je jeden ze snoubenců cizinec, tím pádem se i svatba koná zpravidla v zemi, kde bydlí. Anebo jsou oba lidé Češi, ale chtějí velký den prožít v exotické destinaci," vysvětluje Rojíček. To platí například pro Mauricius, který je se 147 sňatky třetí v pořadí jiných zemí, kde se svatby konají.

Deset procent sňatků uzavřeli snoubenci stejného věku, 17 procent s jednoletým rozdílem. Naopak největší rozdíl mezi mužem a ženou byl 46 let. V jednom případě byl tím starším muž ve věku 73 let, v druhém žena, které bylo 79 let.