Firma, která spravuje blok obytných domů, projevila názor, že milování je součástí normálního rodinného života, nikoliv důvodem k výpovědi z bytu.

Stejného mínění je i zákon, podle něhož sousedé nesmějí být rušeni hlasitými zvuky - ať už hudbou, televizí či milováním - večer. Týž právní akt ale také zaručuje nájemníkům právo na normální rodinný život.

Podle ředitelky marketingu firmy Tunabyggen Leny Lundbergové byla stížnost rozmrzelých sousedů dovádivé hlučné dvojice zamítnuta, protože rámus se nekonal v noci.

"Je to totéž, jako když někomu pláče dítě, které má bolení," prohlásila. Rodina s naříkajícím dítětem podle ní také nemůže dostat vyhazov z bytu.