Ideální je, když si naplánujete dovolenou bez internetového připojení. Přestože je pro mnohé lidi těžké zůstat offline, pro duševní hygienu je toto řešení nejpříhodnější. Odpočinou si tak nejen od práce, ale také od sociálních sítí.

Jenže mnozí lidé při shánění dovolené hledají pravý opak. Často je pro ně tím nejdůležitějším kritériem právě wi-fi připojení.

„Mnoho lidí tak neodolá pokušení i během dovolenkového dne pravidelně kontrolovat v telefonu elektronickou poštu. A na konci dovolené zjistí, že si vůbec neodpočinuli,” upozorňuje Tomáš Surka, managing partner v personálně-poradenské společnosti Devire.

Proto eliminujte tento negativní návyk a nekažte si chvíle volna. Uvolnění od celoroční přemíry komunikace není hřích, ale pravidlo zdravého rozumu.

„Možná se cítíte identifikovaní s firemní kulturou, která vyžaduje stoprocentní výkon, na dovolené však pracujete pouze na svém odpočinku. V opačném případě žijete na dluh, nebo zbytečně čerpáte energii z rezervních fondů. Po návratu do práce budete brzy unavení a podráždění,“ varuje Šárka Fričová, specialistka na lidské zdroje ze společnosti BeeConsulting.

V některých firmách i z tohoto důvodu zavedli systém informující odesílatele zpráv nejen o tom, že je pracovník na dovolené. Odesílatel se navíc dozví, že jeho e-mail byl smazán a je laskavě požádán, aby se ozval znovu, až bude pracovník firmy zpátky v kanceláři. Odpočívající zaměstnanec je tak chráněn nejen před prací během dovolené, ale také po ní, kdy na něj nečeká plná schránka nevyřízených zpráv.

Přehození povinností na druhé svědčí o organizačních schopnostech

Úplné odříznutí od práce souvisí také s tím, co člověk dělá. Pokud má někdo stabilní pozici ve své práci a může se spolehnout na kolegy, kteří ho jsou schopni zastoupit, není v takovém případě problém úplně práci vypustit.

Před odchodem na dovolenou si proto jasně určete s kolegy i nadřízeným, kdo bude zastávat vaši práci a převezme za ni odpovědnost. Vyhýbejte se myšlenkám na vlastní nepostradatelnost a nestresujte se. Vězte, že kolegové vás během pracovní dovolené bez problémů zastoupí. Vaše krátkodobá nepřítomnost v práci by neměla funkčnost dobře zorganizovaného týmu nijak ohrozit.

Jak dlouho odpočívat

A jak dlouhá by vůbec měla dovolená být, aby nám skutečně obnovila síly? Je to velmi individuální. Ale rozhodně by měla být taková a tolikrát v roce, abychom se vždy měli na co těšit.

Část psychologů se domnívá, že dovolenou je výhodnější si během roku rozfázovat. Stačí prý sedm až deset dní, ideální je ale 14 dní. Doba mezi dovolenými by měla být tři až čtyři měsíce. Naše mysl se bude mít na co těšit, a to nám dodává pozitivní energii.

Druhá část psychologů si ale myslí, že když je dovolená krátká, z pracovního prostředí nevypadneme a neodpočineme si. Odůvodňují to tím, že první týden pořád ještě uvažujeme nad tím, co bylo v práci. Druhý týden se uvolníme a třetí týden už zase přemýšlíme, co nás v práci čeká. Proto by dovolená měla trvat minimálně 14 dní až tři neděle.