Konkurz uspořádala chilská rozhlasová stanice Rock and Pop se sídlem v Santiagu. Ačkoliv byl úkol netradiční - co nejdéle líbat auto - slibovaná výhra byla o to lákavější. Vítěz, jímž se stal José Aliaga, za svou námahu získal právě líbaný objekt.

"Má touha po tomto autu byla nejsilnější. Jediné, co jsem chtěl, bylo ten vůz vyhrát," uvedl po soutěži.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že klání byla hračka, jeho účastníci shodně vypověděli, že museli přeci jen vynaložit určité úsilí. Pořadatelé jim povolili jen sedmiminutovou přestávku každé tři hodiny. Soutěže se zúčastnilo celkem sedmadvacet osob.